WYSIWYG Web Builder
Małgorzata Malke - skrzypce

Ukończyła Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach w klasie skrzypiec mgr. Arkadiusza Kubicy. Jest
absolwentką Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie adt. Adama
Musialskiego. Ostatni rok studiów spędziła na stypendium w Grazu (Austria),
będąc pod opieką artystyczną Mag. Dominiki Falger. Jest również absolwentką
klasy skrzypiec barokowych wykł. Martyny Pastuszki. Uczestniczyła w wielu
warsztatach i kursach skrzypcowych prowadzonych m. in. przez Rachel Podger,
Ingomara Rainera, Siemiona Yaroshevicha, Anthony’ego Spiri, Tomasza
Tomaszewskiego, Piotra Pławnera. Odkąd zajmuje się historycznym
wykonawstwem muzyki dawnej współpracowała m.in. z orkiestrami "Concerto
Polacco", "Collegium Marianum" z Pragi i Le Cercle de l'Harmonie z Paryża. Od
2009 r. jest także członkiem Wrocławskiej Orkiestry Barokowej, a od 2010. r.
również poznańskiej orkiesry "Arte dei Suonatori". Jest także współzałożycielką
katowickiej {oh!} Orkiestry Historycznej. Wcześniej dwukrotnie brała udział w
Festiwalu Muzyki Kameralnej w Książu (2006, 2007). Jest laureatką konkursów
kameralnych m. in. w Łodzi i Chorzowie. Współpracowała z Orkiestrą
Kameralną AUKSO, Orkiestrą Muzyki Nowej, Vienna Clasiccal Players,
Ambassade Orchester, Śląską Orkiestrą Kameralną.  Muzykę dawną wykonuje na
pochodzących z 1719 r. skrzypcach francuskiego lutnika Claude'a Pierray'a. 


© Extempore Ensemble 2015
Krzysztof Firlus
viola da gamba
Anna Firlus
klawesyn
Repertuar
O nas
Koncerty
Galeria
Kontakt